Втора покана за проектни предложения на НИ „Екстремна светлина“

Научноизследователската инфраструктура „Екстремна светлина“(ELI) обявява втора покана за проектни предложения към потребителите. Потенциалните потребители имат възможност да проведат едни от първите най-съвременни експерименти в:

  • ELI ALPS (краен срок 25 април 2023 г.)
  • ELI Beamlines (краен срок 25 април 2023 г.)
  • ELI Nuclear Physics (краен срок 24 март 2023 г.)

Тази покана включва и трите съоръжения на ELI.

За по-подробна информация относно наличното оборудване, процедурата по кандидатстване и как да подготвите проектното си предложение, моля вижте тук: https://up.eli-laser.eu

Предложенията ще бъдат оценявани от международни експерти и одобрявани на база научно върхово постижение.

За допълнителни въпроси може да се обърнете към офиса за потребители на ELI: user-office@eli-laser.eu