Уебинар на тема „Форсайт и R&I“ на 10 декември от 10:00 до 13:00 CET.

Словенското председателство на Съвета на ЕС организира семинар на тема „Форсайт и R&I“ на 10 декември от 10:00 до 13:00 CET. Семинарът е продължение на тематичните семинари на Германското председателство (25 ноември 2020 г.) и на Португалското председателство (22 юни 2021 г.). Семинарът на германското председателство се съсредоточи върху състоянието на дейностите по прогнозиране, свързани с научни изследвания и иновации на национално ниво, а семинарът на португалското председателство задълбочи процеса на идентифициране и анализиране на глобалната несигурност от гледна точка на ЕС и държавите-членки. Словенското председателство ще насочи вниманието към изпълнението и ще покани участниците в семинара да обсъдят начини за укрепване на европейската общност за прогнозиране, научни изследвания и иновации, включителни и като допълнение към мрежата „Министерства на бъдещето“ на Европейския съюз.

С този семинар Словенското председателство се стреми към все по-добро взаимодействие между форсайт общностите на национално и европейско ниво, за стратегическото планиране на Horizon Europe и бъдещите рамкови програми, както и в полза на националните политики за научноизследователска и иновационна дейност в цяла Европа.

Семинарът има две основни цели:

  • Информиране за напредъка в текущия COM за форсайт проекта за подкрепа на 2-ри стратегически план за Horizon Europe (в който много от участниците в семинара са национални лица за контакт) и за идентифициране на национална форсайт мрежа; и
  • Обсъждане на нуждите и идеите за укрепване на общността за форсайт и R&I чрез работа по теми/проблеми от общ интерес, взаимно обучение и споделяне на ресурси.

Можете да се регистрирате за участие в семинара до 30 ноември 2021 г. (включително) на този линк.

Допълнителна информация и програма на английски език можете да намерите в този документ.