Уебинар на тема биоикономика организиран в рамките на инициативата BIOEAST

Постоянното представителство на Унгария в ЕС организира уебинар на тема „Мобилизиране на финансови инвестиции в иновации, свързани с биоикономиката в страните от Централна и Източна Европа. Финансиране на биоикономически проекти – добавяне на стойност към първичното производство”.

Целта на уебинара е да даде информация за финансовите инструменти, свързани с производството и преработката на биомаса, както и да улесни сътрудничеството между бенефициенти и инвеститори. Специално внимание ще бъде отделено на съвместното предприятие на Европейския кръгов фонд за биоикономика, както и на програмите за финансиране на биоикономиката на ЕИБ и ЕБВР.

Дата: понеделник, 15 ноември 2021 г. 09.00-14.00 ч. Платформа: Webex.

Допълнителна информация, проект на програма, както и връзка към регистрацията можете да намерите в този документ.