TRANSVAC2 – проект на ЕС за достъп до изследователска инфраструктура за ваксини

Европейската инициатива за ваксини (European Vaccine Initiative, EVI) координира финансиран от ЕС проект за изследователска инфраструктура за ваксини TRANSVAC2.  EVI си сътрудничи по проекта с ENOVA – Европейската мрежа за ваксинални адюванти, финансирана от COST (програмата за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите).

TRANSVAC2, европейски инфраструктурен проект за научноизследователска и развойна дейност в областта на ваксините, е посветен на ускоряването на разработването на безопасни, ефективни и достъпни ваксини. Разработването на ваксина е сложен процес, изискващ комбинация от специализирани умения и технически възможности.

TRANSVAC2 предлага висококачествени технически услуги в подкрепа на разработването на профилактични и терапевтични ваксини както за хора, така и за животни. Тези услуги не са ограничени до никоя болестна зона и ще се предлагат безплатно, с малки изключения. Изследователи, работещи върху кандидати за ваксини и/или адюванти на различни етапи от развитието в академичните среди, изследователските институти, МСП и индустрията, могат да подадат заявление за достъп до тези услуги. Понастоящем се провежда открита покана за кандидатстване. Заявленията могат да бъдат подадени до 15 декември 2020 г. Цялата информация за това как да кандидатствате, за наличните услуги и обучение, уебинари и други можете да намерите на www.transvac.org.