TRANSVAC2 предлага безплатен достъп до технически услуги и специализирани курсове за разработване на ваксини

Европейската изследователска инфраструктура за ваксини TRANSVAC2 предлага два курса за напреднали за изследователи, докторанти и студенти, които имат желание да развият знанията и уменията си в различни сфери на разработването на ваксини.

Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME, организира:

Документи за курсовете ще се приемат до 18 юли на следния имейл адрес: transvacinfo@euvaccine.eu . Може да изтеглите формуляра за кандидатстване като проследите тази препратка..

До 10 август TRANSVAC2 предлага безграничен достъп до висококачествени технически услуги за подпомагане на разработване на профилактични и терапевтични ваксини за хора и животни. Услугите няма да имат ограничения относно областта на заболяването и ще бъдат предлагани безплатно.

Повече информация може да намерите като проследите тази препратка.

TRANSVAC2, европейски инфраструктурен проект за научноизследователска и развойна дейност в областта на ваксините, е посветен на ускоряването на разработването на безопасни, ефективни и достъпни ваксини. Проектът се координира от Европейската инициатива за ваксини (European Vaccine Initiative, EVI) и е получил финансиране по РП „Хоризонт 2020“.