Тематичен уебинар организиран от Web of Science

Тематичен уебинар организиран от Web of Science

В продължение на повече от 60 години Web of Science предоставя данни, анализи и експертни познания, в подкрепа на финансирането, провеждането и публикуването на разултати от научни изследвания, които решават най-належащите предизвикателства в света и разширяват границите на познатата вселена. Web of Science е разработил…