Международен конкурс за идеи Smart City

Международен конкурс за идеи Smart City

Центърът за върхови постижения FinEst Twins Smart City обяви международен конкурс за идеи, които да помогнатза намирането нарешения, основани на изследвания, насочени към реални предизвикателства за градската среда. Най-добрите идеи ще получат безвъзмездна помощ за развитие и пилотен проект в сътрудничество с поне два града.…