Онлайн библиотеката на Университета Маастрихт споделя информация по темата за FAIR принципите и отворената наука

През 2016 г. в рецензираното научно списание с отворен достъп „Научни данни“ (Scientific Data) бяха публикувани „FAIR Ръководни принципи за.