Elsevier Training Hub – свободен достъп до тематични уебинари

Елзевир споделя с българските научни организации и заинтересовани страни информация за поредица от уебинари, достъпни онлайн чрез новосъздадената специална страница.

Тематични уебинари на Елзевир

Елзевир предлага на научната общност и всички заинтересовани страни възможност да се включат в поредица от тематични семинари през април.

Научна метрика, въздействие на публикациите и цитирането

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии,.