Прогнозен анализ за въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа

„По време на кризата с COVID-19, агро-хранителната индустрия се оказа една от най-устойчивите на трудната ситуация. Шокът от пандемията обаче.