European Research Infrastructures offer critical services in the fight against the SARS-CoV-2 outbreak

ESFRI believes that the opportunities provided by European Research Infrastructures to support the science-led response to the COVID-19 outbreak are extremely important. ESFRI is.

Нашата работа по проекта Фолдинг – Covid 19

Благодарение на финансирането, осигурено от Министерството на образованието и науката чрез Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури, Софийският Университет финансира оперативната дейност на Лабораторията.