COST Info Day – online session

  На тази онлайн сесия може да научите за ролята на COST в насърчаването и разпространението на научните постижения, ролята.

COST отбелязва 50 успешни години на наука без граници

На 22 и 23 ноември 1971 г. е създадена COST, за да помогне в отговор на ключови предизвикателства, пред които.

Онлайн информационен ден за COST

COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) е финансираща организация за научноизследователски и иновационни мрежи. COST помага да се свържат.

Онлайн информационен ден за COST

На 23 юни (вторник, 11:30 – 13:00) ще се проведе онлайн информационен ден за COST. Участниците в събитието ще могат.

Обзор на българското участие в COST акции за периода 2012-2019 г.

Европейското сътрудничество в науката и технологиите (European Cooperation in Science and Technology, COST) е финансираща организация за създаване на изследователски.