Онлайн информационен ден за COST

Онлайн информационен ден за COST

На 23 юни (вторник, 11:30 – 13:00) ще се проведе онлайн информационен ден за COST. Участниците в събитието ще могат да се запознаят с ролята на COST за насърчаване и разпространение на научни постижения, ролята и въздействието на програмата COST и как да кандидатстват за…

Обзор на българското участие в COST акции за периода 2012-2019 г.

Обзор на българското участие в COST акции за периода 2012-2019 г.

Европейското сътрудничество в науката и технологиите (European Cooperation in Science and Technology, COST) е финансираща организация за създаване на изследователски мрежи, наречена COST акции. Тези мрежи предлагат отворено пространство за сътрудничество между учени в цяла Европа (и извън нея) и подкрепят напредъка в научните изследвания…