CESAER и LERU - Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU – Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU публикуваха съвместно писмо, в което изразиха дълбоката си загриженост относно подхода за постигане на Европейско научноизследователско пространство (ЕНП). Те приканват Европейската комисия и държавите-членки да представят предложения за: Подобрен Пакт за изследвания и иновации в Европа; Укрепване на неговото правно обвързващо измерение;…