Семинар на тема „Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по Рамковата програма на ЕС“

Министерството на образованието и науката и Аграрен университет  – Пловдив организират информационен семинар на тема „Възможности за финансиране на научни.