Научно-образователна платформа "НИМХИ" по проект „Професия метеоролог и хидролог“

Научно-образователна платформа “НИМХИ” по проект „Професия метеоролог и хидролог“

В началото на месец ноември Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) даде началото на проект „Професия метеоролог и хидролог“. Поради извънредната епидемиологична обстановка и невъзможността да се осигурят физически посещения на групи ученици в НИМХ, за да се запознаят на място с работата на…