„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания

„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания

Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ, Bulgarian Technology Transfer Network), член на Консултативния комитет на националните асоциации (NAAC) на ASTP, представи „Бяла книга“ с препоръки в сферата на трансфера на знания. Бялата книга представя три препоръки към Европейската комисия: Въвеждането на специален работен пакет за…

Проучване на Европейската комисия относно показателите за трансфер на знания - към общоевропейски набор от хармонизирани показатели

Проучване на Европейската комисия относно показателите за трансфер на знания – към общоевропейски набор от хармонизирани показатели

Европейската комисия разпространи резултатите от проведено проучване на показателите за трансфер на знания, с цел дефиниране на общоевропейски набор от хармонизирани показатели. Трансферът на знания е първоначалната стъпка от иновационния процес и тази, при която много обещаващи технологии се провалят. Докладът е изготвен от група…