„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания

„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания

Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ, Bulgarian Technology Transfer Network), член на Консултативния комитет на националните асоциации (NAAC) на ASTP, представи „Бяла книга“ с препоръки в сферата на трансфера на знания. Бялата книга представя три препоръки към Европейската комисия: Въвеждането на специален работен пакет за…