Инициативи и конкурси за научни изследвания в областта на културата

Инициативи и конкурси за научни изследвания в областта на културата

На 9 юни 2021 г. Пилотното действие за интелигентна специализация „Междурегионално партньорство „Виртуален и интелигентен културен туризъм“ (S3 VSCT Pilot), Организацията „Машина на времето“ (TMO), Европейската мрежа на регионите за изследвания и иновации (ERRIN) и регион Тюрингия организират информационен ден на тема: Дигитализация, културно наследство…