Лятната студентска онлайн програма за 2021 г. на CERN

Лятната студентска онлайн програма за 2021 г. на CERN

Международният институт за устойчиви технологии  (SEEIIST) предоставя възможност за младите хора от Югоизточна Европа да участват в лятната студентска онлайн програма на CERN. Участниците имат възможност да кандидатстват за стипендии до 700 EUR, които да им позволят участие в онлайн курса. Крайният срок за кандидатстване…