Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения награждава млади изследователи с 2021 International M. W. Welch Scholarship Award

Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения награждава млади изследователи с 2021 International M. W. Welch Scholarship Award

Всяка година Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения (IUVSTA) предлага международна стипендия за обещаващ млад учен, който желае да изучава вакуумни науки, техника и/или тяхното приложение във всяка област. Тази награда ще осигури 15 000 щатски долара за млад изследовател, който да пътува…