Проектът SCHOLARNET представи дейностите си пред ръководствата на СУ и университетите-партньори

Проектът SCHOLARNET представи дейностите си пред ръководствата на СУ и университетите-партньори

На 22 март се проведе онлайн заседание на Консултативния съвет  на проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, на което взеха участие  проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на СУ „Свети Климент Охридски“, проф. Жан Борм – представител на Университета Париж-Сакле и деканът на Стопанския…

Международна конференция на тема "Изследвания върху социалните и икономическите преходи"

Международна конференция на тема “Изследвания върху социалните и икономическите преходи”

Стопанският факултет при СУ “Св. Климент Охридски” празнува 30 години от възстановяването си с голяма международна конференция на тема “Изследвания върху социалните и икономическите преходи” с над 100 участници от 13 страни. Онлайн събитието ще се проведе на 23 ноември, 2020 г. Представители на изследователски…

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ споделя информация по темата "covid-19"

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ споделя информация по темата “covid-19”

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ създаде специална страница на своя уебсайт с информация по темата “covid-19”. Структурираната като библиотека специална страница на уебсайта събира и предоставя тематична информация не само по отношение на медицинския аспект на проблема, но и за информацията, дезинформацията и фалшиви новини…