Център за иновационни и образователни технологии към Русенски университет "Ангел Кънчев"

Център за иновационни и образователни технологии към Русенски университет “Ангел Кънчев”

Центърът за иновационни образователни технологии към Русенски университет “Ангел Кънчев” споделя с всички преподаватели и учители своята виртуална библиотека с видео-лекции на тема “Иновационни образователни технологии”. Центърът се създава в отговор на инициативите на Европейската комисия за: „Електронно обучение” и „Отваряне на образованието за всички чрез…