Консултации с европейските граждани във връзка с дефинираните мисии към Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“

Консултации с европейските граждани във връзка с дефинираните мисии към Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“

На 25 юни независими експерти на високо равнище предложиха потенциални мисии на ЕС, които представляват по-смели цели, които трябва да бъдат постигнати в определена времева рамка и които са насочени към справяне с някои от най-големите глобални предизвикателства. Тези предизвикателства включват рак, адаптиране към изменението…

Европейската комисия предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

Европейската комисия предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

На 24 юни 2020 г. Европейската комисия предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с 211 милиарда евро безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро за заеми по програмата Next Generation EU – временният инструментът…