Отворен достъп до изследователските инфраструктури на Съвместния изследователски център (JRC)

Отворен достъп до изследователските инфраструктури на Съвместния изследователски център (JRC)

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия отваря своите научни лаборатории и съоръжения за учени и изследователи от академични и изследователски организации, от промишлени предприятия и фирми, както и от малки и средни предприятия (МСП). JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и…

Декларация от Сорбона относно правата върху данни от научни изследвания

Декларация от Сорбона относно правата върху данни от научни изследвания

В началото на 2020 г., в университета в Сорбона се проведе международна среща на високо равнище по темата за правата върху данни от научни изследвания. Тази инициатива обедини девет мрежи от университети, които интензивно развиват научноизследователска дейност. В резултат на тази среща беше подписана  „Декларацията…

Kоординираните усилия в отговор на COVID-19 кризата - основна тема в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел.

Kоординираните усилия в отговор на COVID-19 кризата – основна тема в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел.

Темата за координираните усилия в отговор на COVID-19 кризата е основна в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел. “Европа продължава да работи заедно за справяне с тази пандемия, а учените, изследователите и иноваторите имат ключова роля. За да имаме още по-силно въздействие, трябва да си…

Полезни връзки и Насоки за отворен достъп за изследователски проекти свързани с COVID-19

Полезни връзки и Насоки за отворен достъп за изследователски проекти свързани с COVID-19

        Портал за данни за COVID-19 Порталът за данни за COVID-19 е създаден, за да улесни обмена и анализа на данни и да ускори изследванията, насочени в борбата с коронавируса. Този портал ще даде възможност на изследователите да публикуват, анализират и имат…