Декларация от Сорбона относно правата върху данни от научни изследвания

Декларация от Сорбона относно правата върху данни от научни изследвания

В началото на 2020 г., в университета в Сорбона се проведе международна среща на високо равнище по темата за правата върху данни от научни изследвания. Тази инициатива обедини девет мрежи от университети, които интензивно развиват научноизследователска дейност. В резултат на тази среща беше подписана  „Декларацията…