Център за иновационни и образователни технологии към Русенски университет „Ангел Кънчев“

Центърът за иновационни образователни технологии към Русенски университет “Ангел Кънчев” споделя с всички преподаватели и учители своята виртуална библиотека с.