Изследване на JRC за публично-частните партньорства за научно-технологични паркове

Изследване на JRC за публично-частните партньорства за научно-технологични паркове

Съвместният изследователски център (JRC), офисът за наука и знания на Европейската комисия, публикува изследване и доклад за публично-частните партньорства за научно-технологични паркове. Целта на документа е да предостави научна подкрепа, основана на факти, на европейския процес на вземане на политики. Информацията в документа не представлява…