Германски научноизследователски екипи и водещи учени от различни области споделят опит по темата SARS-CoV-2/COVID-19

Германски научноизследователски екипи и водещи учени от различни области споделят опит по темата SARS-CoV-2/COVID-19

От началото на пандемията SARS-CoV-2/COVID-19, Германската национална академия на науките “Леополдина” предоставя научни съвети на германското федерално правителство, на другите вземащи решения органи и на широката общественост в Германия. Научноизследователски екипи и водещи учени от различни области представиха 3 ad-hoc публикации за своите изследвания по…