COST отбелязва 50 успешни години на наука без граници

COST отбелязва 50 успешни години на наука без граници

На 22 и 23 ноември 1971 г. е създадена COST, за да помогне в отговор на ключови предизвикателства, пред които са били изправени изследователите в Европа по това време. 50 години по-късно COST e водещия мрежов инструмент за сътрудничество в Европейското научноизследователско пространство в Европа…