Инициатива “Plastic Pirates – Go Europe!” за справяне със замърсяването с пластмасови отпадъци на реките и моретата

Инициатива “Plastic Pirates – Go Europe!” за справяне със замърсяването с пластмасови отпадъци на реките и моретата

Замърсяването с пластмасови отпадъци на реките и моретата е едно от основните предизвикателства за околната среда на нашето време. Образованието, научните изследвания и иновациите са от ключово значение за разбирането на проблема и за разработването на решения за по-устойчиво бъдеще за нашите океани, реки и…