Европейската комисия публикува Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

Европейската комисия публикува Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и Европейското образователно пространство, като насърчава обучението и кариерното развитие на отлични, креативни и иновативни изследователи. В този смисъл насоките,…