Национален форум за съвременни космически изследвания

Национален форум за съвременни космически изследвания

Националният форум за съвременни космически изследвания се организира за първи път от клон “Космос” към Съюза на физиците в България с финансовото съдействие на Физическия факултет към Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, по проектно предложение. Събитието ще се проведе на 21-и и 22-и октомври 2020…