Прогнозен анализ за въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа

Прогнозен анализ за въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа

“По време на кризата с COVID-19, агро-хранителната индустрия се оказа една от най-устойчивите на трудната ситуация. Шокът от пандемията обаче изискваше коригиращи действия и ускори развитието на тенденциите, които вече се наблюдават в сектора – като цифровизация, по-информиран потребителски избор и предпочитания към местни продукти.”…