Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програмата EIT Food Seedbed Incubator е безплатна и се изпълнява от EIT Food, консорциум, който включва европейски компании, изследователски институти и университети, част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT е част от Европейската комисия). EIT Food Seedbed подкрепя амбициозни предприемачи и новосформирани стартъпи,…