Резултати от втората година на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Резултати от втората година на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

През втория отчетен период работата по изпълнението на научната програма е белязана от извънредните обстоятелства и съпътстващите ги ограничителни мерки, породени от пандемията от COVID-19 в страната. Въпреки усложнената обстановка и възникналите затруднения Изпълнителният съвет на програмата, координаторите на 4-те компонента и ръководителите на отделните…