Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Eкспертната група на високо равнище за оценка на напредъка на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ЕСФНИ) и други научноизследователски инфраструктури от световна класа в  прилагането на политиките и стратегията за дългосрочната устойчивост представи своя доклад. Експертната група на високо ниво (HLEG) е създадена от…

“Making Science Happen” - документ на Европейския стратегически форум за научноизследователска инфраструктура

“Making Science Happen” – документ на Европейския стратегически форум за научноизследователска инфраструктура

Европейският стратегически форум за научноизследователска инфраструктура (ESFRI, ЕСФНИ) публикува документ, озаглавен “Making Science Happen”. Този документ обобщава усилията от последните петнадесет месеца, по време на които ESFRI работи върху своята визия за интегрирана екосистема за научноизследователска инфраструктура, която е напълно способна да посрещне новите предизвикателства…