Покана към независими експерти във връзка с конкурс свързан с пандемията от COVID -19

Покана към независими експерти във връзка с конкурс свързан с пандемията от COVID -19

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители на проектни предложения по следния конкурс, които се предвижда да бъде обявен: Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени…