Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката

Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката

Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката, а именно: (1) Съобщението „Ново Европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации“; (2) Съобщението „Постигане на Европейското пространство за образование до 2025 г.“; и (3) „План за действие в областта на цифровото…