Нов приоритет свързан с COVID-19 включен в проекта NOVIRUSES2BRAIN

Нов приоритет свързан с COVID-19 включен в проекта NOVIRUSES2BRAIN

Екипът на проект NOVIRUSES2BRAIN включва COVID-19 в техния спектър от анализи, които целят да разработят универсално решение за борба с вирусите. NOVIRUSES2BRAIN е проект по програма на Европейския съвет по иновации, който разработва уникално лекарство за изкореняване на множество вирусни видове едновременно от централната нервна…