Европейският съвет за иновации представи „Визия и пътна карта за положително въздействие“

Европейският съвет за иновации представи „Визия и пътна карта за положително въздействие“

Вследствие на SARS-CoV-2 кризата светът ще бъде трансформиран от вълна от пробивни иновации, базирани на устойчивост, дигитализация и технологии. Ще се увеличава трансформацията на научни изследвания в иновативен бизнес, ще се промени мисленето в университетите и изследователските институции. Ще има повече и по-успешни нововъзникващи стартиращи…