Европейски фонд за дялово участие на ЕСИ за иновации с високо въздействие

Европейски фонд за дялово участие на ЕСИ за иновации с високо въздействие

Фондът на Европейският съвет за иновации (European Innovation Council, EIC, ЕСИ), който ще предоставя дялов капитал от 0,5 милиона до 15 милиона евро за фирми разработващи пробивни иновации, избрани за смесена финансова подкрепа (безвъзмездна помощ и собствен капитал) по програмата за акселерация на ЕСИ, беше…

Проекти с потенциал за пробив при използването на водород са сред победителите които ще бъдат подкрепени от ЕС

Проекти с потенциал за пробив при използването на водород са сред победителите които ще бъдат подкрепени от ЕС

На 11 май т.г. Европейският съвет за иновации (ЕСИ) обяви бюджет  от 114 милиона евро за финансиране на 35 проекта, насочени към разработване на авангардни технологии в области като нанотехнологиите, производството на нулеви емисии, изкуствения интелект, роботизацията и имплантируемите автономни устройства. Проектите са част от…

Допълнителни 150 милиона евро за Европейския съвет за иновации за финансиране на водещи до пробив идеи за справяне с коронавируса

Допълнителни 150 милиона евро за Европейския съвет за иновации за финансиране на водещи до пробив идеи за справяне с коронавируса

Пилотният “Ускорител“ на Европейския съвет за иновации (ЕСИ) ще разполага с допълнителни 150 милиона евро за подкрепа на решаващи иновации за справяне с кризата с коронавируса. Допълнителният бюджет, одобрен от Европейската комисия на 30 април т.г., ще бъде насочен за финансиране на най-добрите стартиращи фирми…