Препоръки на Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер

Препоръки на Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер

Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер, като част от Групата по архитектура на Изпълнителния съвет на Европейския облак за отворена наука (European Open Science Cloud, EOSC), представя набор от препоръки, които да позволят на EOSC да определя и признава софтуера за научни изследвания…