Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call

Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call

Безвъзмездни средства отпускани от ERC по Advanced Grant Call са част от безвъзмездните средства за гранични изследвания на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2021 г., финансирани от Рамковата програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (HE FP) за научни изследвания и иновации. Те имат…

ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа - Starting и Consolidator Grant Calls

ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа – Starting и Consolidator Grant Calls

Безвъзмездните средства предоставяни чрез конкусрсните сесии Starting и Consolidator Grant Calls на Европейския научноизследователски съвет (ERC) са част от основните безвъзмездни средства предоставяни за гранични изследвания от ERC за 2021 г., финансирани по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“.…

23 ноември 2020 г. - Информационен ден за Европейски научноизследователски съвет

23 ноември 2020 г. – Информационен ден за Европейски научноизследователски съвет

Mинистерството на образованието и науката и Европейски научноизследователски съвет (European Research Council, ERC) организират съвместно тематичен информационен ден. Целта на събитието е да насърчи изследователите да кандидатстват за грантове на ERC, като им предостави точна информация, но също така ги запознае с опита на други…