ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа - Starting и Consolidator Grant Calls

ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа – Starting и Consolidator Grant Calls

Безвъзмездните средства предоставяни чрез конкусрсните сесии Starting и Consolidator Grant Calls на Европейския научноизследователски съвет (ERC) са част от основните безвъзмездни средства предоставяни за гранични изследвания от ERC за 2021 г., финансирани по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“.…

23 ноември 2020 г. - Информационен ден за Европейски научноизследователски съвет

23 ноември 2020 г. – Информационен ден за Европейски научноизследователски съвет

Mинистерството на образованието и науката и Европейски научноизследователски съвет (European Research Council, ERC) организират съвместно тематичен информационен ден. Целта на събитието е да насърчи изследователите да кандидатстват за грантове на ERC, като им предостави точна информация, но също така ги запознае с опита на други…