"Укрепване на европейските университети по време на глобална трансформация" - визията на Гилдията за бъдещето на европейските научни университети през следващите десет години

“Укрепване на европейските университети по време на глобална трансформация” – визията на Гилдията за бъдещето на европейските научни университети през следващите десет години

Гилдията на европейските изследователски университети (наричана още Гилдията) е университетска мрежа, основана през 2016 г. Понастоящем тя включва двадесет от водещите европейски университети, в които интензивно се провеждат научни изследвания. Гилдията е мрежа с представители от петнадесет страни и е посветена на това да изготвя…