Европейския институт за иновации и технологии ще представи Новата стратегия за подсилване на най-голямата иновационна мрежа в Европа

Европейския институт за иновации и технологии ще представи Новата стратегия за подсилване на най-голямата иновационна мрежа в Европа

На 14 юни Европейският институт за иновации и технологии (EIT), в сътрудничество с Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, организира събитие, за да отбележи стартирането на Новата стратегия на EIT за подсилване на най-голямата иновационнна мрежа в Европа. На събитието може да научите повече…

Европейският институт за иновации и технологии провежда три онлайн консултации с всички заинтересовани страни

Европейският институт за иновации и технологии провежда три онлайн консултации с всички заинтересовани страни

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) провежда три онлайн консултации с всички заинтересовани страни. През 2019 г. Европейската комисия предложи нова стратегическа рамка, която да насочва бъдещата работа на EIT (Стратегическата програма за иновации на EIT за периода 2021-2027). В съответствие с тази програма…