Днес е публикуван Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

Днес е публикуван Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

На 12 май 2021 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха обявени приетите от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз правни актове: Регламента за създаване на „Хоризонт Европа“ (http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj) Решението за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“ (http://data.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj) Регламента за…