Днес е публикуван Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

Днес е публикуван Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

На 12 май 2021 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха обявени приетите от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз правни актове: Регламента за създаване на „Хоризонт Европа“ (http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj) Решението за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“ (http://data.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj) Регламента за…

Съвместният изследователски център обяви 11 конкурсни сесии за кандидатстване за достъп до инфраструктури за ядрени изследвания

Съвместният изследователски център обяви 11 конкурсни сесии за кандидатстване за достъп до инфраструктури за ядрени изследвания

Съвместният изследователски център (JRC) обяви 11 конкурсни сесии за кандидатстване за достъп до инфраструктури за ядрени изследвания:   Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA) [Срок за кандидатстване до 15 октомври 2020 г.] AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals LILLA, Liquid…