Извънредна покана на Европейската инфраструктура за иновативна геномика за подаване на проектни предложения за достъп свързани с кризата COVID-19

Извънредна покана на Европейската инфраструктура за иновативна геномика за подаване на проектни предложения за достъп свързани с кризата COVID-19

Европейската инфраструктура за иновативна геномика (European Advanced infraStructure for Innovative Genomics, EASI-Genomics) е проект по Рамковата програма „Хоризонт 2020“ за европейска геномна инфраструктура, който стартира на 1 февруари 2019 г. Тази нова инфраструктура подкрепя изследователите в дейности за секвениране от следващото поколение (next-generation sequencing) и…