Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания

Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания

Всички 27 държави членки на ЕС и Европейската комися, представлявана от комисаря за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел, подписаха Бонската декларация за свобода на научните изследвания. Това осигурява предпоставка за по-нататъшни стъпки за защита на основните ценности на Европейското научноизследователско…