Студент от МУ – Варна отличен с призово място на Първия Европейски студентски симпозиум по анатомични изследвания

Лора Велева, петокурсник по специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна, спечели първа награда в категория В за представяне на научна разработка на първия Европейски студентски симпозиум по анатомични изследвания, организиран от Европейската асоциация по експериментална морфология. Варненският медицински университет беше представен от петокурсниците Йоанна Петрова, Лора Велева и Андон Младенов.

Йоанна Петрова е участвала в научния симпозиум с проект в областта на клетъчната биология и анатомията, по който работи от три години под ръководството на ас. д-р Димо Стоянов. Научната разработка на Йоанна е на тема: „Действията на Транскрипционен фактор Zbtb 20 върху образуването на неврони в мишия мозък“.

Лора Велева и Андон Младенов са представили проучване, върху което работят от три месеца под ръководството на ас. д-р Мартин Иванов. Темата на тяхната научна разработка е „Експресията на апелин в сувентикуларната зона“. Бъдещите лекари благодариха за подкрепата на асистент д-р Мартин Иванов и проф. Тончев, както и на Катедрата по анатомия и клетъчна биология в МУ – Варна и на проф. Лазаров – председател на Българското анатомично дружество.

Оценяващата комисия на Първия Европейски студентски симпозиум е изпратила поздравление до МУ-Варна, което гласи: „Поздравления на Лора Велева, Йоанна Петрова и Андон Младенов, студенти от МУ Варна и уважавани научни сътрудници от катедра Анатомия и клетъчна биология, за блестящите им презентации на Първия европейски студентски симпозиум по анатомични изследвания, организиран от Европейската федерация по експериментална морфология. Специални комплименти за Лора, която получава първа награда за представяне в категория B: Предварителни резултати и перспективи!“

Научните разработки на студентите са направени с подкрепата на Национална програма „Европейски научни мрежи“ на МОН.

Видеоинформация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.